Beleggen is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken !

 

Beleggen maakt deel uit van een plan, … een financiëel plan. Een plan maken veronderstelt dat u een doel hebt en een strategie om dat doel te bereiken. Voor meer informatie rond planning en strategie, zie daarvoor de aparte pagina. Het is pas wanneer u een duidelijk doel hebt, en u dus uw beleggingshorizon kent, dat kan gekeken worden welke de meest gepaste oplossingen (of beleggingsinstrumenten) zijn om dat doel te bereiken.

Een vergelijking: indien u in het hartje van Brussel staat en u moet naar hartje Antwerpen, dan gaat u niet te voet en neemt u ook niet het vliegtuig, maar wel bijvoorbeeld de trein of de auto!

Bij beleggen is dat eender: indien u binnen 5 jaar een kapitaal moet opbouwen om dan te investeren, dan doet u dat niet via een spaarboekje, want dat brengt te weinig op, en ook niet via de beurs, want dat is te risicovol. Dan zijn er andere, meer gepaste instrumenten beschikbaar! U begeleiden bij de definitie van uw doel(en), en u helpen bij de juiste keuze van de instrumenten, is onze taak en onze specialiteit. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor de beste selectie uit het oerwoud van beleggingsmogelijkheden.

Het beste advies moet rekening houden met de volgende punten:

• de beleggingshorizon en het doel
• de onafhankelijkheid
• de risicospreiding
• het actieve beheer
• de soepelheid en de openheid

Hier volgt per onderwerp een woordje uitleg:

De Beleggingshorizon en het doel:

De keuze van de beleggingsvorm moet in functie zijn van het doel en niet in functie van het product. Een voorbeeld: u ziet een reclame voor een spaarboekje met een basisrentevoet van 2% en een aangroeipremie van eveneens 2%. Als u hierin geld belegt dat u 5 jaar niet nodig hebt, dan had u beter voor een obligatie of een kasbon met een hogere vaste rentevoet gekozen. Daarom is het ook zo belangrijk om na te gaan waarvoor bepaalde sommen moeten dienen voordat u ze belegt, want anders laat u geld liggen, en dat is toch jammer … als u denkt aan de moeite die u hebt moeten doen om dit bedrag samen te krijgen.

De onafhankelijkheid:

Het is niet onbelangrijk even stil te staan aan wie u uw spaargelden toevertrouwt, en de slogen van sommigen dat zij de grootste zijn is voor mij geen argument. Dat zegt meer over de “kwaliteiten” van de verkopers als over deze van de beheerders. Het belang van de onafhankelijkheid van de fondsenbeheerder is niet te onderschatten. Stel dat bank XYZ regelmatig beursintroductie verzorgt, dan is het belangrijk voor haar reputatie dat deze succesvol zijn voor “de rijzende sterren” in onze beurswereld. De verleiding is dan ook groot om de fondsenbeheerders “te adviseren” dergelijke aandelen massaal in portefeuille te nemen. Dergelijke belangenvermenging (of afhankelijkheid) is echter schering en inslag en dit is natuurlijk niet gunstig voor het rendement van de portefeuille. U moet echter weten dat indien dergelijke practijken u 1% rendement per jaar kosten, dat het effect daarvan over 20 jaar wel groter is dan 20% meer of minder kapitaal! Het is dus cruciaal om te kiezen voor een fondsenbeheerder die niets anders doet dan fondsen beheren. rempels en kosten.

De risicospreiding:

Ook hier is het vlaamse gezegde om niet al uw eieren in 1 mand te leggen van toepassing. Daarom zijn beleggingsfonds een prachtige uitvinding. Wij adviseren ook om niet al uw vermogen te investeren bij 1 beheerder, want als hij in de fout gaat – wat helaas nooit uit te sluiten is want het zijn ook maar mensen – dan heeft dat zijn gevolgen voor heel al uw centen. Hier adviseren wij dus ook een “Multi-manager” benadering, een aanbod dat u enkel vindt via een onafhankelijk kanaal.

Het actieve beheer:

Belangrijk is ook dat de fondsbeheerder zijn portefeuille op een actieve wijze beheert. Dat wil zeggen dat hij probeert aandelen te kopen wanneer zij goedkoop zijn en te verkopen als zij duur zijn. Door in te spelen op dergelijke schommelingen is de kans groot dat het rendement verhoogd wordt. Statistieken hebben uitgewezen dat door de volatiliteit in de beurs goed actief beheerde fondsen een extra rendement van 2 tot 3% ten opzichte van de index kunnen opleveren. Waarden die opgenomen zijn in een index zoals de Bel20 of de AEX in Nederland zijn wel bedrijven met een zeer grote beurskapitalisatie, maar niet noodzakelijk de sterren van de beursprestaties. Actieve fondsbeheerders proberen de parels te selecteren wat opnieuw een positeive invloed op het rendement heeft.

De soepelheid en de openheid:

Uw situatie kan veranderen en zal veranderen, en de gekozen oplossingen moeten u toelaten daarop in te spelen. Een voorbeeld: indien u vandaag 40 bent en u een plan voor een bijkomend pensioen voorziet hebt u een beleggingshorizon van grosso modo 20 jaar. Wanneer u echter 60 wordt ligt dat wel wat anders en moet u op dat veranderd gegeven soepel kunnen inspelen. Daarom is het belangrijk dat u een gekozen strategie door een andere moet kunnen vervangen, en dat dit kan gebeuren met een minimum aan drempels en kosten.