Het Aanbod binnen het Concept


Feitelijk zullen er producten verkocht worden. Maar het is niet om de producten dat het gaat, ondanks het feit dat die aan strenge voorwaarden moeten voldoen. Zij worden door ons gekozen op basis van hun kwaliteit, hun uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding, hun complementariteit en, last but not least, de betrouwbaarheid van de leverancier.

De producten die wij geselecteerd hebben vormen de bakstenen om de uitgewerkte oplossingen vorm te geven. Zij krijgen een toegevoegde waarde indien de oplossing vertrekt vanuit een goed doordacht concept.

Specifiek richten wij ons in eerste instantie op de persoon en zijn vermogen. Maar dit vermogen mag ruim geïnterpreteerd worden. Wij hanteren duidelijk andere criteria dan de banken in wat zij noemen “private banking”.

Ons uitgangspunt is het doel dat de klant wenst te bereiken en onze adviezen moeten tot de realisatie daarvan bijdragen.

Meer details over ons concept krijg je door op tekst in de blauwe vlakken van het onderliggende schema te drukken.

Het AC-Concept

Vermogenbeheer

 

De Persoon

Aanvullende Pensioenvorming

Invaliditeit

Financiering door Vennootschap

Financiering vanuit Eigen Middelen

Opbouw (Sparen) en Uitbouw (Beleggen)

Financiering: privé en beroepsmatig

Risico

Hospitalisatie en Ziektekosten, Arbeidsongeschiktheid- en Zorgverzekeringen, Rechtsbijstand, …